www.bartinishoes.com internet sitesine üye olmak için, Hesabım bölümünden, Üye Ol bölümümüze girerek ilgili alanları doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız çok önemlidir. Üye olmanız hiçbir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez.

Alışveriş yapmadan önce, tüm sözleşme ve formları dikkatli okumanızı tavsiye ederiz.


1- Taraflar

İş bu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORTA MAHALLE DEMİRCİLER SOKAK NO.11/A MERKEZ BARTIN adresinde bulunan BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN www.bartinishoes.com sitesine üye olan internet kullanıcısının ("Üye"),  BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN sitesinde sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve Üye, iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.


2- Sözleşmenin Konusu

İş bu Sözleşme’nin konusu, üyenin BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN sahip olduğu internet sitesi www.bartinishoes.com ‘un kullanma şartlarının belirlenmesidir.


3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üye olmak isteyen kullanıcının, sitede bulunan iş bu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen kişisel ve genel bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 

3.2.  Üye’nin, www.bartinishoes.com internet sitesine erişmek ve site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

3.3.  Üye, www.bartinishoes.com internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlem ve yazışmalarda, İş bu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 

3.4.  Üye, www.bartinishoes.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca; üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 

3.5.  www.bartinishoes.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 

3.6. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olacaktır.  Üye, www.bartinishoes.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NDEN tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 

3.8. Üye, iş bu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN resmi defter ve ticari kayıtları ile BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 

3.9. Üye, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN önceden yazılı onayını almaksızın iş bu Üyelik Sözleşmesi'nde ki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
 

3.10. İş bu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye,  iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN üyeye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 

3.11. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye,  iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN hiçbir sorumluluğu yoktur.
 

3.12. www.bartinishoes.com internet sitesi yazılım ve tasarımı BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
 

3.13. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından www.bartinishoes.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için,  kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunurken üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üyenin www.bartinishoes.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 

3.15. www.bartinishoes.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, siteye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece,  üyeliği sona erdiğinde de verilerin kullanılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’Nİ sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.16. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NE tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve sitenin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 

3.17. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, www.bartinishoes.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Üye www.bartinishoes.com internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 

3.18. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 

3.19. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 

3.20. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İş bu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iş bu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 

3.21. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üye ile üyenin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.


3.22.
İş bu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İş bu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde iş bu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 

3.23. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


4- Fikri Mülkiyet Hakları

BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve sitenin logosu, mobil uygulamasının ve web sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN mülkiyetindedir. Üye, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘NİN izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ mobil uygulamasının veya sitenin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN izni olmaksızın kullanamaz. Üyenin, üçüncü kişilerin veya BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde; üye, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


5- Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN iş bu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum iş bu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.


6- Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, iş bu Üyelik Sözleşmesi'ni ve sitede yer alan gizlilik-güvenlik de dâhil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sitede ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İş bu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, sitede ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, iş bu Üyelik Sözleşmesi, üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.


7- Sözleşmenin Feshi

İş bu Üyelik Sözleşmesi, üyenin dilediğinde üyeliğini sonlandırması veya BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BARTİNİ AYAKKABI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  üyenin Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal edebilir, Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.


8- İhtilafların Hali

İş bu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İş bu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya iş bu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.